0

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินล่วงหน้าตามราคาสินค้าที่สั่งจองไว้ พร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) โดยส่งเข้ามาที่


บัญชี “บริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด”
  • ธนาคารกสิกรไทย : 041-345-5758
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 248-243-5035